Евросиликон е европейски лидер в производството на гръдни импланти. Всяка година продаваме хиляди импланти, променящи животи по целия свят.

Нашите гръдни импланти се прoизвеждат от силикон за медицински нужди, доставян от източник, сертифициран по ISO 9001, с качества за продължително имплантиране. По време на производството имплантите редовно се контролират, за да се осигури тяхната издръжливост, надеждност и сигурност.

Имплантите, произвеждани от Евросиликон притежават СЕ марка, медицински изделия клас III и отговарят на изискванията на Европейската директива за качество на медицински изделия (93/42/ЕЕС).

Наблюдението на имплантите е наша ключова позиция , което започва с производството и продължава след имплантирането. Ние сме изключително горди да установим, че разкъсванията за период от 5 години са само 0,2 %, а капсулната контрактура е 6,6 % - най-ниските за целия пазар, дори се стремим да ги направим още по-добри.

Накратко

  • Завод във Франция
  • Най-голям европейски производител
  • Мрежа в повече от 70 страни в света
  • Директни продажби и в Бразилия, Испания, Франция и Мексико
  • Повече от 180 000 произведени импланти през 2012 г.
  • 25 годишен опит с гръдните импланти
  • Фабрика на площ от 3300 м2