Tъканни разширители с вградена клапа

Integrated Valve Tissue Expanders
Характеристика:
  • 3 различни конфигурации в 16 варианта
  • Различни дължини
  • Висока проекция
  • Вграден широк магнитен порт с технология на самозатваряне и ограничител за иглата
  • Подсилен слой в базата, предотвратяващ раздуване в обратна посока
  • Ергономично външно устройство за ефективно локализиране на клапата, годно за многократна употреба
  • Допълват анатомичната гама импланти на Eurosilicone – The Matrix